Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Termin składania uwag
2018-12-27 - 2019-01-04
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 27 grudnia 2018
Dokumenty