Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2019-02-20 - 2019-02-27
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 20 lutego 2019
Dokumenty