Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła
Termin składania uwag
2019-03-14 - 2019-03-20
Opublikował
Dokumenty