Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Termin składania uwag
2019-04-03 - 2019-04-10
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 3 kwietnia 2019
Dokumenty