Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
od 9 maja 2019 do 20 maja 2019
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 207 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Zarządzenie [pdf - 300 KB]
Metryka Zarządzenie zmieniające [pdf - 141 KB]