Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej
Termin składania uwag
2019-09-03 - 2019-09-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
515/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej
Opublikował
Dokumenty