Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne.
Termin składania uwag
2019-09-13 - 2019-09-20
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 13 września 2019
Dokumenty