Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok
Termin składania uwag
2019-10-08 - 2019-10-15
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 7 października 2019
Dokumenty