Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2019-10-14 - 2019-10-21
Opublikował
Dokumenty