Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2019-11-06 - 2019-11-13
Opublikował
Dokumenty