Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2019-11-07 - 2019-11-14
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 7 listopada 2019
Dokumenty