Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku
Termin składania uwag
2019-11-07 - 2019-11-13
Zarządzenie Prezydenta Miasta
641/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku
Opublikował
Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 7 listopada 2019
Dokumenty