Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Termin składania uwag
2019-11-14 - 2019-11-20
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 14 listopada 2019
Dokumenty