Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
2019-12-02 - 2019-12-09
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2 grudnia 2019
Dokumenty