Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich
Termin składania uwag
2020-02-13 - 2020-02-19
Opublikował
Dokumenty