Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok
Termin składania uwag
2020-03-04 - 2020-03-09
Opublikował
Dokumenty