Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Termin składania uwag
2020-03-05 - 2020-03-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
115/2020 konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Opublikował
Dokumenty