Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2020-03-05 - 2020-03-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
116/2020 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Opublikował
Dokumenty