Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Termin składania uwag
2020-03-16 - 2020-03-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 149 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]