Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2020-03-16 - 2020-03-23
Opublikował
Dokumenty