Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2020-03-17 - 2020-03-24
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 352 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]