Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
od 17 marca 2020 do 24 marca 2020
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 352 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]