Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekły
Termin składania uwag
2020-03-18 - 2020-03-25
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 153 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 26 KB]
Zarządzenie [pdf - 31 KB]