Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2020-04-01 - 2020-04-08
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 1 kwietnia 2020
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 336 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]