Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania uwag
2020-04-14 - 2020-04-21
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 14 kwietnia 2020
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 769 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 26 KB]
Zarządzenie [pdf - 31 KB]