Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansownie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2020-04-15 - 2020-04-21
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 15 kwietnia 2020
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 123 KB]
Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
Załącznik [rtf - 26 KB]
Załącznik [pdf - 182 KB]
Zarządzenie [pdf - 201 KB]