Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Termin składania uwag
2020-04-16 - 2020-04-22
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 16 kwietnia 2020
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 116 KB]
Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
Zarządzenie [pdf - 163 KB]