Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Termin składania uwag
2020-06-10 - 2020-06-17
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 10 czerwca 2020
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 356 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 23 KB]
Załącznik do zarządzenia [rtf - 44 KB]
Zarządzenie [pdf - 27 KB]
Zarządzenie [rtf - 70 KB]