Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Termin składania uwag
2020-09-17 - 2020-09-23
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 108 KB]
Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
Zarządzenie 456-2020 [pdf - 138 KB]
zarządzenie 461-2020 [pdf - 130 KB]