Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Termin składania uwag
2020-09-17 - 2020-09-23
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 17 września 2020
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 411 KB]
Zarządzenie [pdf - 31 KB]