Dotyczy
Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz podatku od środków transportowych na 2021 rok
Termin składania uwag
2020-10-08 - 2020-10-16
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 7 października 2020