Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Termin składania uwag
2021-01-12 - 2021-01-19
Opublikował
Dokumenty
Metryka formularz zgłaszania opinii [doc - 31 KB]
projekt uchwały [pdf - 292 KB]
zarządzenie [doc - 38 KB]
Metryka formularz zgłaszania opinii [doc - 31 KB]
Metryka wynik konsultacji [doc - 77 KB]
zgłoszona opinia [pdf - 523 KB]