Dotyczy
Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Termin składania uwag
2021-01-12 - 2021-02-02
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 12 stycznia 2021
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 243 KB]
Załącznik [pdf - 373 KB]
Zarządzenie [pdf - 108 KB]