Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2021-01-15 - 2021-01-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 196 KB]
Zarządzenie [pdf - 207 KB]