Dotyczy
Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Termin składania uwag
2021-01-15 - 2021-01-20
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 182 KB]
Zarządzenie [pdf - 206 KB]