Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033
Termin składania uwag
od 29 marca 2021 do 21 kwietnia 2021
Opublikował