Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Termin składania uwag
2021-06-17 - 2021-06-23
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 17 czerwca 2021