Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt
Termin składania uwag
od 16 września 2022 do 21 września 2022
Opublikował
Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 16 września 2022