Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Termin składania uwag
od 13 października 2022 do 21 października 2022
Zarządzenie Prezydenta Miasta
780/2022 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Opublikował