Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
od 13 października 2022 do 19 października 2022
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 13 października 2022