Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Termin składania uwag
od 13 października 2022 do 19 października 2022
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 13 października 2022