Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Termin składania uwag
od 8 listopada 2022 do 14 listopada 2022
Zarządzenie Prezydenta Miasta
834/2022 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 493 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
Załącznik [pdf - 103 KB]
Zarządzenie [pdf - 202 KB]
Metryka informacja o wyniku konsultacji [pdf - 391 KB]
informacja o wyniku konsultacji [pdf - 1421 KB]
opinia [pdf - 494 KB]