Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 roku
Termin składania uwag
od 8 listopada 2022 do 14 listopada 2022
Zarządzenie Prezydenta Miasta
835/2022 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 roku
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 241 KB]
Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
Załącznik [pdf - 102 KB]
Zarządzenie [pdf - 204 KB]
Metryka wynik konsultacji [pdf - 212 KB]