Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Termin składania uwag
od 17 listopada 2022 do 23 listopada 2022
Opublikował