Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
Termin składania uwag
od 6 grudnia 2022 do 13 grudnia 2022
Opublikował