Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Termin składania uwag
od 16 stycznia 2023 do 23 stycznia 2023
Opublikował