Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
Termin składania uwag
od 16 stycznia 2023 do 20 stycznia 2023
Opublikował