Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
od 18 stycznia 2023 do 20 stycznia 2023
Opublikował