Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Termin składania uwag
od 3 lutego 2023 do 13 lutego 2023
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku [pdf - 229 KB]
Uzasadnienie do projektu uchwały [pdf - 104 KB]
Załącznik do zarządzenia (formularz zgłaszania opinii) [pdf - 105 KB]
Załącznik do zarządzenia (formularz zgłaszania opinii) [docx - 12 KB]
Zarządzenie 88/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku [pdf - 124 KB]
Zarządzenie 88/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 stycznia 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku [docx - 14 KB]
Metryka Wynik konsultacji [pdf - 330 KB]
Wynik konsultacji [rtf - 91 KB]
Zarządzenie (ze skorygowaną datą) 88/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku [docx - 14 KB]
Zarządzenie (ze skorygowaną datą) 88/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku [pdf - 124 KB]