Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
od 12 września 2023 do 19 września 2023
Zarządzenie Prezydenta Miasta
687/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika
Opublikował
dnia 7 września 2023