Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.
Termin składania uwag
od 12 września 2023 do 19 września 2023
Zarządzenie Prezydenta Miasta
688/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika
Opublikował
dnia 7 września 2023